אנחנו לוקחים בגדים רק מלקוחות קבועים.

תודה על ההבנה!

חזרה לתחילת הדף